En Çok Merak Edilenler

Muhasebenin Tarihinden Kavramlar

Bu çalışmada modernleşme olgusu, Osmanlı Devleti'nde yaşnan modernleşme süreci, muhasebe sisteminin bu süreçten nasıl etkilendiği genel hatlarıyla ve örneklendirilerek incelendi. Bununla birlikte genel anlamda muhasebenin tarihi gelişimi, İslam dünyasının bu gelişme katkısı ve bugün uygulanan çift girişli muhasebe sisteminin kaynağının ne olduğunun izi sürülmeye çalışıldı.

Ekibimiz

Hüseyin Çakal

Yönetim Kurulu Başkanı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi.
  • Email Adresi
    info@odakmuhasebe.com.tr

Ali Coşkun

Şirket Ortağı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
  • Email Addresi
    info@odakmuhasebe.com.tr

Kitabın Ortasından

Makaleler

Muhasebenin Tarihi Gelişimi ve Luca Pacioli'nin Katkısı

Muhasebenin Tarihi Gelişimi ve Luca Pacioli'nin Katkısı

Bugün elimizdeki herhangi bir sanat, kültür ve teknoloji mirasının kullanıcısı, o mirasın ancak çok küçük bir kısmına etki etmiş, çok büyük bir kısmını da kültürler arası mübadele neticesinde edindiği birikimin sonucu olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda çalışmamıza konu olan "muhasebe" mesleğinin icra edilebilmesi için gerekli olan unsurları göz önüne aldığımızda, yazıyı, sayıları, rakamları, cebiri, kalemi, kâğıdı, mürekkebi, yazım tekniklerini, raporlama usullerini, vs. bugünlere gelmesinde bilmediğimiz birçok toplumun ve kültürün katkısının olduğu inkâr edilemez bir hakikattir

Devamını Oku